Filtrová odsávací zařízení

Zařízení pro filtraci a odsávání emulzí, olejové mlhoviny, par a kouře od obráběcích strojů.